Styringssystem

Vi har utviklet vårt eget unike styringssystem for våre soldrevne belysnings-løsninger, Ilume IoT. Med det nye systemet kan kunden både sjekke og gjøre tilpasninger på stolpene via nettet. Dette vil forenkle driften samt redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Les mer

Tilpasninger via nettet

Tilpasninger en kan gjøre via PC, mobil eller nettbrett inkluderer blant annet når lyset skal tenne, hva grunnbelysningen skal være og hvor mye det skal lyse ved bevegelse.

Styringsmuligheter

Døgntilpasninger – slik som kveld, natt og morgen.

Ukestilpasninger – slik som hverdager og helg.

Sesongtilpasninger – slik som sommer og vinter.

Videre vil en få daglig batteristatus samt en indikasjon på hvor bra ladeforholdene er og om lampene lyser.

Svært energieffektivt

Det nye styringssystemet er svært energieffektivt. Ila. en «normal vinter» kan energibesparelsen være tilsvarende en batteripakke på 60 Ah. Dette gjør at en kan øke lysforbruket og/eller kanskje ha en mindre batteripakke.

Årsaken til at det er så energieffektivt skyldes både bruk av svært strømsparende komponenter samt at systemet er konstruert til å være i dvalemodus og kun våkne i korte perioder for å motta kommandoer & sende statusrapport.