Miljøvennlige
løsninger

Ilume er en serie belysningsløsninger som er 100% drevet av fornybar energi. Det er også et sterkt fokus på miljø ved utvikling av produktene i serien.

Les mer

Til stolpene benytter vi oss av tremateriale som er kortreist, karbonnøytralt, gjenbrukbart og vedlikeholdsfritt. Trematerialet kommer fra den mest hardføre tresorten i norsk skog hvilket gir det lang levetid. Videre er stolpene både FSC- og PEFC-sertifiserte i henhold til bærekraftig skogbruk og forvaltning. Disse merkeordningene stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

Les mer FSC- og PEFC-sertifiseringer her.

Solcellene vi benytter er miljøsertifisert med markedets høyeste energieffektivitet.

Styringssystemet består av komponenter som er svært energieffektive.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere miljøfotavtrykket. Vi benytter oss av lokale underleverandører der vi kan og jobber for å øke graden av lokal produksjon og sammenstilling ytterligere. Vi har også igangsatt et prosjekt for å se på muligheten for å benytte oss av resirkulerte komponenter i våre produkter.