Mer om styringssystemet

Vi lanserer i disse dager et nytt og unikt styringssystem for våre soldrevne belysnings-løsninger. Med det nye systemet vil kunden både kunne kontrollere og gjøre tilpasninger via nettet. Dette vil forenkle driften samt redusere drifts- og vedlikeholdskostnader

Tilpasninger via nettet

Tilpasninger en vil kunne gjøre via PC, mobil eller nettbrett inkluderer blant annet når lyset skal tenne, hva grunnbelysningen skal være og hvor mye det skal lyse ved bevegelse. Det vil også være mulig å gjøre

– Døgntilpasninger – slik som kveld, natt og morgen,

– Ukestilpasninger – slik som hverdager og helg samt

– Sesongtilpasninger – slik som sommer og vinter.

Videre vil en kunne få daglig batteristatus samt en indikasjon på hvor bra ladeforholdene er og om lampene lyser.

Svært energieffektivt

Det nye styringssystemet er svært energieffektivt. Ila. en «normal vinter» kan energibesparelsen være tilsvarende en batteripakke på 60 Ah. Dette tilsvarer et månedsforbruk på standardinnstillinger (uten tilført direkte sollys). Dette gjør at en kan øke lysforbruket og/eller kanskje ha en mindre batteripakke.

Årsaken til at det er så energieffektivt skyldes både bruk av svært strømsparende komponenter samt at systemet er konstruert til å være i dvalemodus og kun våkne i korte perioder for å motta kommandoer & sende statusrapport.