Ilume soldrevne belysningsløsninger

Ilume soldrevne belysningsløsninger er en produktserie som er utviklet spesielt for det nordiske klimaet med lange, mørke og kalde vinterperioder. Design, komponenter og styringssystemet gjør at lampene kan lyse i opp mot 60 dager uten direkte sollys.

Ilume er beregnet for og benyttet på alt fra parker, gangstier, lysløyper, havneområder, hytteområder, snarveier, bussholdeplasser og andre uteområder som trenger belysning. Se bilder under og FB for referanser.

Hvorfor velge Ilume soldrevne belysningsløsnger?

Ilume soldrevne belysningsløsninger er et miljøvennlig alternativ. Det er også svært ofte et økonomisk konkurransedyktig alternativ til tradisjonell belysning og i noen tilfeller kan det også gi store økonomiske besparelser. Dette fordi en slipper større investeringer i infrastruktur og kostnader med å strekke strømkabel til og mellom stolpene.

For mer informasjon om de ulike produktene last ned brosjyren.

Monterings- og bruksanvsinger finnes her.

Referanser

Tilbake