Ilume -et miljøvennlig alternativ

Ilume er en serie belysningsløsninger som er 100% drevet av fornybar energi. Det er også et sterkt fokus på miljø ved utvikling av produktene i serien:

Til stolpene benytter vi oss av tremateriale som er kortreist, karbonnøytral, gjenbrukbar og vedlikeholdsfritt. Tremateriale kommer fra den mest hardføre tresorten i norsk skog hvilket gir det lang levetid. Videre er stolpene både FSC- og PEFC-sertifiserte i henhold til bærekraftig skogbruk og forvaltning. Disse merkeordningene stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen. Se http://www.treteknisk.no/tjenester/sertifisering-og-kontrollordninger/sertifisering/pefc-miljosertifisering for mer informasjon.

  • Solcellene vi benytter er miljøsertifisert med markedets høyeste energieffektivitet.
  • Styringssystemet består av komponenter som er svært energieffektive.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere miljøfotavtrykket. Vi benytter oss av lokale underleverandører der vi kan og jobber for å øke graden av lokal produksjon og sammenstilling ytterligere. Vi har også igangsatt et prosjekt for å se på muligheten for å benytte oss av resirkulerte komponenter i våre produkter.