BTG internasjonalt

Solenergi spiller en viktig rolle både med tanke på å dekke energibehov samt redusere utslippene av klimagasser.  Gjennom våre virksomheter i Kamerun og Nigeria har vi levert både større solcelleanlegg i tillegg til mindre og mobile soldrevne energiprodukter.  For mer info om hva vi har levert og kan levere kontakt våre lokale representanter.

Plastforurensing i havet er en av vår tids største miljøutfordringer. Vi er nå i gang med et svært spennende prosjekt i Nigeria for å se på muligheten for å bygge et hybrid kraftverk basert på solenergi og plastavfall.

Kontakt Rune Sæterøy på e-post, rune@btgas.no, for mer informasjon.