BTG internasjonalt

Solenergi spiller en viktig rolle både mtp å dekke energibehov samt å redusere utslippene av klimagasser.  Gjennom våre virksomheter i Kamerun og Nigeria har vi levert både større solcelleanlegg samt mindre og mobile soldrevne energiprodukter.  For mer info om hva vi har levert og kan levere kontakt våre lokale representanter.

Plastforurensing i havet er en av vår tids største miljøutfordringer. Vi er nå i gang med et svært spennende prosjekt i Nigeria for å se på muligheten for å bygge et hybrid kraftverk basert på solenergi og plastavfall.  Kontakt Rune Sæterøy på epost, rune@btgas.no, for mer informasjon.

Tilbake