BTG internasjonalt

Solenergi spiller en viktig rolle både med tanke på å dekke energibehov samt redusere utslippene av klimagasser.  Gjennom våre virksomheter i Kamerun og Nigeria har vi levert både større solcelleanlegg i tillegg til mindre og mobile soldrevne energiprodukter.  For mer info om hva vi har levert og kan levere kontakt våre lokale representanter.