Aktuelt

Her finner du mediaoppslag om BTG:

03.12.2019:
NRK Vestland: Her går gatelysene på solenergi

04.2019:
Elektriske muligheter, Spenn 2-19, Næringsforeningen i Kristiansand

14.07.2018:
BirkenesAvisa: Statens vegvesen investerer i Ilume soldrevne gatelys!

07.05.2018:
Boligmagasinet, nr 2: Soldrevet gatelys og egenprodusert strøm

06.04.2018:
Fedrelandsvennen: Ingen strømregning for turgåere

04.04.2018:
NRK Radio Sørlandet: Soldrevet gatelys

04.04.2018:
NRK TV Sørlandet: Soldrevet gatelys

06.04.2018:
Birkenes Avisa: Så lyset med lokalt tre

09.04.2018:
Veier24: Et kabelfritt alternativ til veglys på gang- og sykkelstier

2018:
Energirapporten, Årgang 15, nr 12: Vellykket test av soldrevet lysmaster

18.04.2018:
Sørlandsavisen: Null i strømkostnad og lav investeringskost

10.11.2016:
Lillesandsposten: Solenergi til Afrika